Obecné informace:

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje a jeho dovoz přes internetový obchod  www.pizzeriebasilico.cz prostřednictvím elektronického formuláře nebo telefonický.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s PIZZERIE BASILICO nebo s ní jinak jedná.

Předmět činnosti:

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz pizzy a dalších pokrmů a potravinářského zboží do blízkého okolí dané provozovny. PIZZERIE BASILICO provozuje Chutny vyber, s.r.o., Vodni 258/13 Brno 60200.

Otevírací doba a rozvoz:

Provozovna PIZZERIE BASILICO má  pevně stanovenou otevírací dobu, která může být změněna. Telefonické a on-line objednávky se přijímají v otevírací době, a to do uvedené provozní doby. PIZZERIE BASILICO si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky dle rozpisu a právo nerozvážet do některých oblastí nad uvedenou oblast rozvozu. Osobní odběr na provozovně není omezen minimální výší objednávky.

Platební podmínky:

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo), nebo kartou na stránkach  www.pizzeriebasilico.cz. PIZZERIE BASILICO  si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK).

Produkty:

Nápoje se rozváží pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje neprodáváme osobám mladším osmnácti let. V provozovnách PIZZERIE BASILICO nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

Doručení objednávek:

PIZZERIE BASILICO se snaží doručit objednané produkty a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže PIZZERIE BASILICO nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.

Reklamace:

PIZZERIE BASILICO doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo patřičná sleva z příští objednávky či jiná alternativa. Nová objednávka bude dodána v co nejkratším termínu. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupen. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky daném telefonním čísle provozovny.

Ochrana osobních údajů:

Od 25.5.2018 podle nových směrnic EU stanovuje ochranu osobních údajů zákon o GDPR. Podrobné znění o ochraně osobních údajů a sledování cookies najdete zde.

Kontakt:

Chutny vyber, s.r.o.

se sídlem Vodni 258/13 Brno 60200,

identifikační číslo: 04115929, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 88225